ZUŠ v Neratovicích

Vítáme vás v novém školním roce!

* * * * * * * * * * * * *

Společným inspiračním podnětem pro školní rok 2015/16 bylo téma DOMOV. V pondělí 13. června se v prostorách školy konala vernisáž prací žáků výtvarného oboru. Fotogalerie z vernisáže ZDE.

Ve středu následovalo první samostatné vystoupení literárně-dramatického oboru, který pro vás nastudoval pohádkovou komedii na motivy J. K. Tyla Švanda s kytarou. Představení se uskutečnilo ve Společenského domě v Neratovicích před zcela zaplněným sálem. Účinkující byli za své výkony odměněni dlouhotrvajícím bouřlivým potleskem. Fotky z představení si můžete prohlédnout ZDE.
Školní rok uzavřel závěrečný koncert ve Velkém sále Společenského domu, kde se představili žáci hudebního oboru včetně nově založeného dechového orchestru mladých Neratovjanka, zastoupeni zde byli i žáci oboru tanečního a literárně-dramatického.

 

ZUŠ v Neratovicích nabízí základy vzdělání v uměleckých oborech hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním.  Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení talentu s cílem připravit žáky k cílevědomému rozvíjení dispozic. Zvláště nadané žáky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové – mimo jiné také hře na keyboard, akordeon, bicí nástroje atd. Ve škole působí  komorní jazzový orchestr (Junior band) a pěvecký sbor. 

Studium výtvarného oboru zahrnuje zvládnutí rozličných výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, keramice, kombinovaným technikám...

V oboru literárně-dramatickém se vyučují všechny složky dramatického a slovesného projevu a základní prvky průpravných činností pohybových, mluvních i hudebně rytmických.

Výuka tanečního oboru zahrnuje předměty od taneční pohybové průpravy přes klasický a lidový tanec až po tanec současný. Při škole působí taneční studio ROXTON, jehož soubory se pravidelně umisťují na předních místech v mnoha soutěžích a přehlídkách moderního tance včetně soutěží mezinárodních.

Jak se můžete na naši školu přihlásit:

Žáci jsou přijímáni ke studiu na ZUŠ na základě výsledků přijímacích zkoušek. Ty se konají pravidelně v průběhu června, dodatečné pak prvních čtrnáct dní v září nového školního roku. Zájemci o studium si mohou přihlášku vyzvednout v budově naší školy nebo stáhnout a vytisknout ZDE

Co Vás očekává v průběhu studia na ZUŠ - formy studia:

přípravné studium

základní studium prvního a druhého stupně

studium s rozšířeným počtem hodin

studium pro dospělé

Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (učebními plány a platnými učebními osnovami). K prezentaci výsledků škola organizuje veřejné koncerty hudebního oboru, taneční představení a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů doma i v zahraničí. Snažíme se neustále rozšiřovat nabídku vyučovaných předmětů a vytvářet ve škole takové prostředí, kam by děti chodily rády, výuka pro ně byla zajímavá a umělecké vzdělávání bylo pro všechny naše žáky a jejich budoucí osobní i profesní život maximálně přínosné.

Anketa

Jak často navštěvujete naše stránky?

Každý týden (161)
60%

Dvakrát do měsíce (24)
9%

Čas od času (85)
31%

Celkový počet hlasů: 270

Anketa

Můj oblíbený malíř je:

Josef Lada (93)
21%

Jan Zrzavý (43)
10%

Leonardo da Vinci (54)
12%

Michelangelo Buonarotti (122)
28%

Pablo Picasso (91)
21%

Vincent van Gogh (31)
7%

Celkový počet hlasů: 434

Anketa

Co nejraději posloucháte?

Vážnou hudbu (115)
24%

Českou populární hudbu (89)
19%

Cizí populární hudbu (201)
43%

Ticho (65)
14%

Celkový počet hlasů: 470