ZUŠ v Neratovicích

Dovolujeme si vás pozvat na závěrečná vystoupení jednotlivých oborů. Společným inspiračním podnětem pro tento školní rok bylo téma DOMOV. V pondělí 13. června v 17.30 se bude konat v prostorách školy vernisáž prací žáků výtvarného oboru. Následovat bude první samostatné vystoupení literárně-dramatického oboru, který pro vás nastudoval pohádkovou komedii na motivy J. K. Tyla Švanda s kytarou, představení se uskuteční ve středu 15. června 2016 v 17.30 v Malém sále Společenského domu v Neratovicích. Školní rok uzavře závěrečný koncert, kde se představí žáci hudebného oboru včetne nově založeného dechového orchestru mladých Neratovjanka, zastoupení zde budou i žáci oboru tanečního a literárně-dramatického. Tento závěrečný koncert se bude konat ve čtvrtek 23. června v 17.30 ve Velkém sále Společenského domu.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Přijímací zkoušky pro školní rok 2016/17 již od 16. května 2016!

Přijímací zkoušky hudebního oboru (všechny nástroje a zpěv) probíhají od 16. května vždy v pondělí a ve čtvrtek od 14.00-17.00.

Přijímací zkoušky literárně-dramatického oboru od 16. května  vždy        v pondělí, úterý a středu od 13.00-17.00.

Přijímací zkoušky výtvarného oboru od 16. května vždy v úterý, středu    a čtvrtek od 13.00-17.00.

Přijímací zkoušky tanečního oboru od 16. května vždy v pondělí, středu a čtvrtek od 14.00-18.00.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Ve středu 24. 2. 2016 se v naší škole konal pololetní koncert hudebního a literárně-dramatického obotu. Video z koncertu si můžete prohlédnout na našem facebooku.

ZUŠ v Neratovicích nabízí základy vzdělání v uměleckých oborech hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním.  Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení talentu s cílem připravit žáky k cílevědomému rozvíjení dispozic. Zvláště nadané žáky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové – mimo jiné také hře na keyboard, akordeon, bicí nástroje atd. Ve škole působí  komorní jazzový orchestr (Junior band) a pěvecký sbor. 

Studium výtvarného oboru zahrnuje zvládnutí rozličných výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, keramice, kombinovaným technikám...

V oboru literárně-dramatickém se vyučují všechny složky dramatického a slovesného projevu a základní prvky průpravných činností pohybových, mluvních i hudebně rytmických.

Výuka tanečního oboru zahrnuje předměty od taneční pohybové průpravy přes klasický a lidový tanec až po tanec současný. Při škole působí taneční studio ROXTON, jehož soubory se pravidelně umisťují na předních místech v mnoha soutěžích a přehlídkách moderního tance včetně soutěží mezinárodních.

Jak se můžete na naši školu přihlásit:

Žáci jsou přijímáni ke studiu na ZUŠ na základě výsledků přijímacích zkoušek. Ty se konají pravidelně v průběhu června, dodatečné pak prvních čtrnáct dní v září nového školního roku. Zájemci o studium si mohou přihlášku vyzvednout v budově naší školy nebo stáhnout a vytisknout ZDE

Co Vás očekává v průběhu studia na ZUŠ - formy studia:

přípravné studium

základní studium prvního a druhého stupně

studium s rozšířeným počtem hodin

studium pro dospělé

Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (učebními plány a platnými učebními osnovami). K prezentaci výsledků škola organizuje veřejné koncerty hudebního oboru, taneční představení a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů doma i v zahraničí. Snažíme se neustále rozšiřovat nabídku vyučovaných předmětů a vytvářet ve škole takové prostředí, kam by děti chodily rády, výuka pro ně byla zajímavá a umělecké vzdělávání bylo pro všechny naše žáky a jejich budoucí osobní i profesní život maximálně přínosné.

Anketa

Jak často navštěvujete naše stránky?

Každý týden (152)
61%

Dvakrát do měsíce (24)
10%

Čas od času (74)
30%

Celkový počet hlasů: 250

Anketa

Můj oblíbený malíř je:

Josef Lada (85)
20%

Jan Zrzavý (43)
10%

Leonardo da Vinci (53)
13%

Michelangelo Buonarotti (120)
29%

Pablo Picasso (84)
20%

Vincent van Gogh (30)
7%

Celkový počet hlasů: 415

Anketa

Co nejraději posloucháte?

Vážnou hudbu (107)
24%

Českou populární hudbu (86)
19%

Cizí populární hudbu (194)
43%

Ticho (64)
14%

Celkový počet hlasů: 451