ZUŠ v Neratovicích

Pololetní koncert žáků hudebního a literárně-dramatického oboru se konal ve středu 8. února 2017 od 17.30.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jako každoročně také letos se konaly společné vánoční koncerty hudebního a literárně-dramatického oboru. V úterý 13. 12. se uskutečnily dva výchovné koncerty pro školy. O den později ve středu 14. 12. koncert charitativní a velký koncert veřejný.

Fotogalerii naleznete na našem facebooku.

* * * * * * * * * * * * *

Výroční zpráva 2015-16 byla publikována ZDE.

* * * * * * * * * * * * *

.

ZUŠ v Neratovicích nabízí základy vzdělání v uměleckých oborech hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním.  Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení talentu s cílem připravit žáky k cílevědomému rozvíjení dispozic. Zvláště nadané žáky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové – mimo jiné také hře na keyboard, akordeon, bicí nástroje atd. Ve škole působí  komorní jazzový orchestr (Junior band) a pěvecký sbor. 

Studium výtvarného oboru zahrnuje zvládnutí rozličných výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, keramice, kombinovaným technikám...

V oboru literárně-dramatickém se vyučují všechny složky dramatického a slovesného projevu a základní prvky průpravných činností pohybových, mluvních i hudebně rytmických.

Výuka tanečního oboru zahrnuje předměty od taneční pohybové průpravy přes klasický a lidový tanec až po tanec současný. Při škole působí taneční studio ROXTON, jehož soubory se pravidelně umisťují na předních místech v mnoha soutěžích a přehlídkách moderního tance včetně soutěží mezinárodních.

Jak se můžete na naši školu přihlásit:

Žáci jsou přijímáni ke studiu na ZUŠ na základě výsledků přijímacích zkoušek. Ty se konají pravidelně v průběhu června, dodatečné pak prvních čtrnáct dní v září nového školního roku. Zájemci o studium si mohou přihlášku vyzvednout v budově naší školy nebo stáhnout a vytisknout ZDE

Co Vás očekává v průběhu studia na ZUŠ - formy studia:

přípravné studium

základní studium prvního a druhého stupně

studium s rozšířeným počtem hodin

studium pro dospělé

Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (učebními plány a platnými učebními osnovami). K prezentaci výsledků škola organizuje veřejné koncerty hudebního oboru, taneční představení a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů doma i v zahraničí. Snažíme se neustále rozšiřovat nabídku vyučovaných předmětů a vytvářet ve škole takové prostředí, kam by děti chodily rády, výuka pro ně byla zajímavá a umělecké vzdělávání bylo pro všechny naše žáky a jejich budoucí osobní i profesní život maximálně přínosné.

Anketa

Jak často navštěvujete naše stránky?

Každý týden (185)
60%

Dvakrát do měsíce (25)
8%

Čas od času (97)
32%

Celkový počet hlasů: 307

Anketa

Můj oblíbený malíř je:

Josef Lada (108)
23%

Jan Zrzavý (45)
10%

Leonardo da Vinci (58)
12%

Michelangelo Buonarotti (128)
28%

Pablo Picasso (94)
20%

Vincent van Gogh (32)
7%

Celkový počet hlasů: 465

Anketa

Co nejraději posloucháte?

Vážnou hudbu (133)
27%

Českou populární hudbu (90)
18%

Cizí populární hudbu (210)
42%

Ticho (66)
13%

Celkový počet hlasů: 499