Vážení rodiče, prosíme, abyste s úhradou úplaty za vzdělávání na druhé pololetí školního roku 2020/21 vyčkali. Na začátku měsíce února obdržíte pokyny k úhradě včetně nového variabilního symbolu (ten se každé pololetí mění). Děkujeme za kladné reakce na náš informační mail, Vaše podpora nám nesmírně pomáhá.
Přejeme Vám pevné zdraví a dobrou náladu.                                                            PhDr. Roman Novotný, ředitel ZUŠ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude v naší škole od 11. do 28. ledna 2021 pokračovat vyučování distanční formou ve všech oborech. V případě jakékoliv změny Vás budeme ihned informovat.                                                                                                                                 
8. 1. 2021                                                                                                                                                            PhDr. Roman Novotný, ředitel školy

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Vážení rodiče, milí žáci, rozhodli jsme se přidat k výzvě našich kolegů ze ZUŠ Střezina a zveřejňujeme proto jejich text na našich stránkách. Domníváme se, že právě v této době, kdy nám není úplně "do zpěvu", je vhodné pomoci tam, kde je nyní opravdu těžko! Děkujeme za pochopení a pomoc kolegům v krásném Chorvatsku!                                                                                                                        ZUŠ Neratovice                      

Nedávné zemětřesení v Chorvatsku zasáhlo vedle množství jiných objektů i budovy hudební školy ve městě Sisak. Zřídili jsme proto na měsíc leden 2021 transparentní účet pro dobrovolnou sbírku na opravu hudební školy       v Sisaku s nadějí, že muzikanti se v tom zkrátka sami nenechají. Pokud se chcete osobně přidat, a udělat tak na začátku tohoto divného roku dobrý skutek, budeme moc rádi. Na stránce Střeziny se můžete podívat na krátké video, jak to ve škole nyní vypadá, stejnou informaci najdete na naší facebookové stránce - předem děkujeme za sdílení. Pro tuto příležitost založil Klub ZUŠ Střezina transparentní účet u Fio banky: 2801915162/2010, na který můžete posílat na pomoc umělecké škole v Sisaku váš finanční příspěvek v jakékoliv výši. Účet bude otevřen do 31. ledna 2021 a celkovou částku zašleme přímo škole v Sisaku.   

www.strezina.cz/novinky/umeleckou-skolu-v-chorvatskem-sisaku-ponicilo-zemetreseni-hradecka-strezina-chce-kolegum-pomoci-1989/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

O NAŠÍ ŠKOLE

ZUŠ v Neratovicích nabízí základy vzdělání v uměleckých oborech hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním. Vzdělávání je zaměřeno na všestranné a soustavné rozvíjení talentu žáků každého oboru. Zvláště nadané žáky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (učebními plány a platnými učebními osnovami). K prezentaci výsledků škola organizuje veřejné koncerty hudebního oboru, divadelní i taneční představení a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů doma i v zahraničí. V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu, hře na klávesové, smyčcové, dechové a bicí nástroje. Ve škole působí taneční orchestr Big Band a pěvecký sbor. Studium výtvarného oboru zahrnuje zvládnutí rozličných výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, keramice i kombinovaným technikám. V oboru literárně-dramatickém se vyučují všechny složky dramatického a slovesného projevu a základní prvky průpravných činností pohybových, mluvních i hudebně rytmických. Výuka tanečního oboru zahrnuje předměty od taneční pohybové průpravy přes klasický a lidový tanec až po tanec současný. Žáci jsou přijímáni ke studiu na ZUŠ na základě výsledků přijímacích zkoušek. Ty se konají pravidelně v průběhu května (hudební a taneční obor) a června (literárně-dramatický a výtvarný obor), dodatečné pak prvních čtrnáct dní v září nového školního roku. 

Formy studia: přípravné studium, základní studium prvního a druhého stupně, studium s rozšířeným počtem hodin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Z HISTORIE ŠKOLY

Městská hudební škola v Neratovicích byla založena v roce 1952, tehdy jako pobočka hudební školy v Mělníku. V prvních letech se zde vyučovala pouze hra na klavír pod vedením paní učitelky Olgy Zemanové, a to na nejrůznějích místech, v budovách základních škol, v Sokolovně i v bývalém hostinci Lípa. Po deseti letech došlo ke změně názvu na Lidovou školu umění a v průběhu šedesátých let minulého století začal pozvolna narůstat počet studujících žáků. 

V roce 1971 se škola pod vedením mělnického ředitele Jaroslava Moce rozšířila o dechové oddělení (klarinet, trubka, lesní roh), pěvecké oddělení a hru na housle. Výuka v té době probíhala v budově II. ZŠ. V dubnu 1972 byl v Neratovicích slavnostně otevřen nový kulturní dům, kde se začaly pravidelně konat také koncerty Lidové školy umění. Na začátku školního roku 1972/73 se nabídka výuky rozrostla o baletní oddělení. Ve školním roce 1974/75 byl zájem žáků i úroveň výuky na tak vysokém stupni, že mohl pod vedením zástupce ředitele Jaroslava Kužela vzniknout školní estrádní orchestr, který začal spolupracovat s velkým dechovým orchestrem Spolanka působícím při kulturním domě. V polovině sedmdesátých let již školu navštěvovalo přes sto dvacet žáků a vedle řady domácích vystoupení se uskutečnil také zájezd orchestru do německého Radebergu. Žáci pěveckého oddělení utvořili komorní dětský soubor. Na začátku roku 1977 se Lidová škola umění v Neratovicích osamostatňuje, přestává být pobočkou mělnické školy, a dostává od města do užívání malou vilu ve Vojtěšské ulici v sousedství kulturního domu, část výuky však nadále probíhá v budově II. ZŠ a příležitostně i v jiných objektech. Ředitelem školy byl jmenován Jaroslav Kužel.

V dalších letech roste prestiž školy, zvyšuje se počet vyučujících i žáků, kteří zaznamenávají úspěchy na okresních i krajských soutěžích. V roce 1983 je konečně zahájena výstavba nové školní budovy ve Vojtěšské ulici naproti tehdejšímu kulturnímu, dnešnímu Společenskému domu Neratovice. Od září 1985 je výuka rozšířena na čtyři obory, vedle hudebního a tanečního se začíná vyučovat také obor literárně-dramatický a výtvarný, počet žáků přesáhl čtyři sta. Při výstavbě nové školní budovy pomáhají rodiče žáků učitelé a brigádníci ze Spolany a Lachemy. Nová budova Lidové školy umění, dnešní Základní umělecké školy, ve Vojtěšské ulici č. 1219 byla slavnostně otevřena 10. prosince 1985. V roce 1989 odešel do důchodu dlouholetý ředitel školy Jaroslav Kužel a ve funkci ho vystřídal Jiří Vantuch, v průběhu devadesátých let se pak stal ředitelem Jaroslav Zikmundovský. Od školního roku 2018/19 byl na základě konkurzního řízení jmenován ředitelem naší školy PhDr. Roman Novotný. 

AKTUALITY

ŠKOLNÉ NA PRVNÍ POLOLETÍ ŠK. ROKU 2020/21

22.09.2020 11:49
  Vážení rodiče, dovolujeme si Vám oznámit, že podklady pro platbu příspěvku na studium...
>>

Výsledky talentových zkoušek září 2020

22.09.2020 11:48
VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK ZÁŘÍ 2020 A) Hudební obor: Uchazeči č. 1 - 9 složili,...
>>

Nové studijní obory

17.09.2020 06:53
ZUŠ Neratovice nabízí od září 2020 nové studijní obory: Hra na violoncello – pro děti od...
>>

Rozvrh výuky kolektivních předmětů

07.09.2020 10:25
Rozvrh výuky kolektivních předmětů včetně hudební nauky i PHV najdete v sekci 2020/21. 
>>

Výsledky talentových zkoušek do hudebního oboru ze dne 18. 6. 2020

19.06.2020 14:04
19. Složil Přijat  20. Nesložil  21. Složil Přijat 22. Nesložil 23. Nesložil Děkujeme...
>>

Výsledky talentových zkoušek hudebního oboru ze dne 15. 6. 2020

17.06.2020 17:35
  1. Složil Přijat 10. Složil 2. Složil...
>>

Baletní přípravka

26.05.2020 10:12
Žádáme rodiče, kteří by měli zájem o otevření baletní přípravky pro dívky ve věku 5 – 7 let, aby se...
>>

Talentové zkoušky na školní rok 2020/2021

19.05.2020 17:15
Vzhledem k současné situaci prozatím nemůžeme oznámit zájemcům o studium v naší škole...
>>

Klavíristé soutěžili v ZUŠ Neratovice

20.02.2020 14:36
V úterý 18. února se v naší škole uskutečnila soutěžní přehlídka základních uměleckých...
>>

Úspěch žáků naší školy v okresním kole soutěže ve hře na kytaru

09.02.2020 16:20
Výsledky žáků naší školy v okresním kole soutěže základních uměleckých škol ve hře na kytaru...
>>
1 | 2 >>

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice