Děkujeme vám všem za přízeň, kterou jste nám projevovali, a přejeme krásné léto plné slunce a pohody! Těšíme se na shledanou v novém školním roce v pondělí 3. září 2018!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Závěr školního roku ve znamení velkých akcí!

Ve středu 13. června v divadelním sále Společenského domu se literárně-dramatický obor představil s vlastní verzí klasické ruské komedie Revizor. O den později se uskutečnil Svátek tance, jehož se zúčastnili také žáci tanečního oboru. V pondělí 18. června se ve foyer naší školy konala slavnostní vernisáž výtvarného oboru. A konečně 19. června se ve velkém sále Společenského domu uskutečnil závěrečný koncert hudebního oboru.
Fotografie z akcí si prohlédněte na našem facebooku.
Fotoalbum literárně-dramatického oboru: Revizor. 
Fotoalbum z vernisáže výtvarného oboru: Vernisáž.
Fotoalbum závěrečného koncertu hudebního oboru: Koncert. 
  
* * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Přijímací zkoušky na školní rok 2018/19

Dodatečné přijímací zkoušky všech oborů proběhnou v týdnu od 3. září 2018.

ZUŠ v Neratovicích nabízí základy vzdělání v uměleckých oborech hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním. Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení talentu s cílem připravit žáky k cílevědomému rozvíjení dispozic. Zvláště nadané žáky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové – mimo jiné také hře na keyboard, akordeon, bicí nástroje atd. Ve škole působí  komorní jazzový orchestr (Junior band) a pěvecký sbor. 

Studium výtvarného oboru zahrnuje zvládnutí rozličných výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, keramice, kombinovaným technikám...

V oboru literárně-dramatickém se vyučují všechny složky dramatického a slovesného projevu a základní prvky průpravných činností pohybových, mluvních i hudebně rytmických.

Výuka tanečního oboru zahrnuje předměty od taneční pohybové průpravy přes klasický a lidový tanec až po tanec současný. Při škole působí taneční studio ROXTON, jehož soubory se pravidelně umisťují na předních místech v mnoha soutěžích a přehlídkách moderního tance včetně soutěží mezinárodních.

Jak se můžete na naši školu přihlásit:

Žáci jsou přijímáni ke studiu na ZUŠ na základě výsledků přijímacích zkoušek. Ty se konají pravidelně v průběhu června, dodatečné pak prvních čtrnáct dní v září nového školního roku. Zájemci o studium si mohou přihlášku vyzvednout v budově naší školy nebo stáhnout a vytisknout ZDE

Co Vás očekává v průběhu studia na ZUŠ - formy studia:

přípravné studium

základní studium prvního a druhého stupně

studium s rozšířeným počtem hodin

studium pro dospělé

Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (učebními plány a platnými učebními osnovami). K prezentaci výsledků škola organizuje veřejné koncerty hudebního oboru, taneční představení a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů doma i v zahraničí. Snažíme se neustále rozšiřovat nabídku vyučovaných předmětů a vytvářet ve škole takové prostředí, kam by děti chodily rády, výuka pro ně byla zajímavá a umělecké vzdělávání bylo pro všechny naše žáky a jejich budoucí osobní i profesní život maximálně přínosné.

Aktuality

Naši žáci úspěšní v soutěžích

23.04.2018 07:15
Okresní kolo soutěže dechových nástrojů ZUŠ Mělník 13.-14. 2. Žáci pana učitele Tomáše Knappa: Anna Prokopcová (zobc. flétna) 1. místo, postup do kraj. kola Linda Ježková (zobc. flétna) 1. místo Nicole Vilímová (zobc. flétna) 2. místo David Šťastný...

Výroční zpráva 2016-17

27.02.2018 07:23
Výroční zpráva naší školy za rok 2016-17 je zveřejněna zde.

Přihláška ke studiu

24.08.2015 08:00
Zájemci o studium si mohou přihlášku vyzvednout v budově naší školy nebo stáhnout a vytisknout zde

Školní vzdělávací program

07.06.2012 20:19
Od školního roku 2012/13 probíhá výuka na naší škole podle programu, s jehož plným zněním se můžete seznámit ZDE.    

Chcete se stát fanoušky ZUŠ Neratovice na facebooku?

29.09.2011 07:50
https://www.facebook.com/home.php?ref=home#!/pages/ZU%C5%A0-Neratovice/204364939586265