Základní umělecká škola Neratovice

 

KAM KRÁČÍŠ, ZUŠKO?

Anketa pro nejširší veřejnost města Neratovice a okolí o budoucí tváři ZUŠ Neratovice (srpen až září 2018)

Obracíme se na Vás s prosbou o vyjádření názoru na současnou podobu i budoucí směřování zdejší umělecké školy. Vaše odpovědi nám velmi pomohou při vytváření budoucí tváře ZUŠ Neratovice. Všem, kteří se zapojí do naší ankety a pošlou nám odpověď na níže uvedený mail do konce září letošního roku, předem děkujeme.

1. Jakou máte Vy, Vaše děti nebo vnoučata zkušenost se ZUŠ Neratovice?

2. Co byste rádi změnili na práci pedagogů či vedení ZUŠ Neratovice?

3. Jaké nové obory byste uvítali v ZUŠ Neratovice?

Odpovědi, prosím, zasílejte na e-mail: zus.nera@iol.cz

********************************************************

Upozornění: Dodatečné přijímací zkoušky všech oborů proběhnou ve dnech 3.-6. září 2018 od 13:00 do 16:00. 

ZUŠ v Neratovicích nabízí základy vzdělání v uměleckých oborech hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním. Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení talentu s cílem připravit žáky k cílevědomému rozvíjení dispozic. Zvláště nadané žáky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové – mimo jiné také hře na keyboard, akordeon, bicí nástroje atd. Ve škole působí  komorní jazzový orchestr (Junior band) a pěvecký sbor. 

Studium výtvarného oboru zahrnuje zvládnutí rozličných výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, keramice, kombinovaným technikám...

V oboru literárně-dramatickém se vyučují všechny složky dramatického a slovesného projevu a základní prvky průpravných činností pohybových, mluvních i hudebně rytmických.

Výuka tanečního oboru zahrnuje předměty od taneční pohybové průpravy přes klasický a lidový tanec až po tanec současný. Při škole působí taneční studio ROXTON, jehož soubory se pravidelně umisťují na předních místech v mnoha soutěžích a přehlídkách moderního tance včetně soutěží mezinárodních.

Jak se můžete na naši školu přihlásit:

Žáci jsou přijímáni ke studiu na ZUŠ na základě výsledků přijímacích zkoušek. Ty se konají pravidelně v průběhu června, dodatečné pak prvních čtrnáct dní v září nového školního roku. Zájemci o studium si mohou přihlášku vyzvednout v budově naší školy nebo stáhnout a vytisknout ZDE

Co Vás očekává v průběhu studia na ZUŠ - formy studia:

přípravné studium

základní studium prvního a druhého stupně

studium s rozšířeným počtem hodin

studium pro dospělé

Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (učebními plány a platnými učebními osnovami). K prezentaci výsledků škola organizuje veřejné koncerty hudebního oboru, taneční představení a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů doma i v zahraničí. Snažíme se neustále rozšiřovat nabídku vyučovaných předmětů a vytvářet ve škole takové prostředí, kam by děti chodily rády, výuka pro ně byla zajímavá a umělecké vzdělávání bylo pro všechny naše žáky a jejich budoucí osobní i profesní život maximálně přínosné.

Kontakt

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice