Základní umělecká škola Neratovice

Upozornění: Paní učitelka K. Fensterer v týdnu od 12. do 16. listopadu 2018 nevyučuje ze zdravotních důvodů.
* * *
Od konce října zdobí zastávky veřejné dopravy obrázky žáků výtvarného oboru a básně žáků oboru literárně-dramatického. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.
* * *

ŠKOLNÉ NA 2. POLOLETÍ

Úplatu za vzdělání (školné) uhraďte, prosím, na

číslo účtu: 19-288090227/0100

jméno žáka: počáteční písmeno křestního jména, tečka, příjmení žáka

variabilní symbol: číslo příslušného pedagoga (viz rubrika Sborovna na této stránce)

Termín splatnosti: 15. 2. 2019

Hudební obor: 1450 Kč

Hudební obor - kolektivní výuka: 1300 Kč

Literárně-dramatický obor: 1350 Kč

Výtvarný obor: 1350 Kč

Taneční obor: 1300 Kč

--------------------------------------------

O NAŠÍ ŠKOLE

ZUŠ v Neratovicích nabízí základy vzdělání v uměleckých oborech hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním. Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení talentu s cílem připravit žáky k cílevědomému rozvíjení dispozic. Zvláště nadané žáky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové – mimo jiné také hře na keyboard, akordeon, bicí nástroje atd. Ve škole působí  komorní jazzový orchestr (Junior band) a pěvecký sbor. 

Studium výtvarného oboru zahrnuje zvládnutí rozličných výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, keramice, kombinovaným technikám...

V oboru literárně-dramatickém se vyučují všechny složky dramatického a slovesného projevu a základní prvky průpravných činností pohybových, mluvních i hudebně rytmických.

Výuka tanečního oboru zahrnuje předměty od taneční pohybové průpravy přes klasický a lidový tanec až po tanec současný. Při škole působí taneční studio ROXTON, jehož soubory se pravidelně umisťují na předních místech v mnoha soutěžích a přehlídkách moderního tance včetně soutěží mezinárodních.

Jak se můžete na naši školu přihlásit:

Žáci jsou přijímáni ke studiu na ZUŠ na základě výsledků přijímacích zkoušek. Ty se konají pravidelně v průběhu června, dodatečné pak prvních čtrnáct dní v září nového školního roku. Zájemci o studium si mohou přihlášku vyzvednout v budově naší školy nebo stáhnout a vytisknout ZDE

Co Vás očekává v průběhu studia na ZUŠ - formy studia:

přípravné studium

základní studium prvního a druhého stupně

studium s rozšířeným počtem hodin

Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (učebními plány a platnými učebními osnovami). K prezentaci výsledků škola organizuje veřejné koncerty hudebního oboru, taneční představení a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů doma i v zahraničí. Snažíme se neustále rozšiřovat nabídku vyučovaných předmětů a vytvářet ve škole takové prostředí, kam by děti chodily rády, výuka pro ně byla zajímavá a umělecké vzdělávání bylo pro všechny naše žáky a jejich budoucí osobní i profesní život maximálně přínosné.

 

AKTUALITY

Hledáme učitele klavíru a HN

12.11.2018 08:42
ZUŠ Neratovice hledá učitele/ -ku hry na klavír a hudební nauky na celý úvazek (zástup za MD). Předpokládaný nástup: leden 2019. e-mail: zus.nera@iol.cz, tel: 315 682 788
>>

Koncert k výročí republiky

12.11.2018 08:39
Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Československana se uskutečnil v úterý 23. října 2018 v koncertním sále naší školy. Děkujeme vám, že jste přišli v tak hojném počtu a odměnili naše účinkující srdečným potleskem. Fotogalerii najdete ZDE.  
>>

Kalendář 2019

05.11.2018 06:52
Výtvarný obor připravil kalendář na rok 2019 sestavený z vybraných žákovských prací.
>>

Podzimní mandala míru v Neratovicích

18.10.2018 07:41
Ve středu 10. října se před základní uměleckou školou sešli žáci výtvarného oboru, aby pod vedením paní učitelky Libuše Novotné vytvořili mandalu míru. Mandala pochází z Indie, v sanskrtu znamená kruh, magický kruh, či harmonický celek, nesoucí určitou energii. Touto energií působí na své tvůrce i na pozorovatele v okolí. Děti si tvorbu několika mandal před budovou školy viditelně užily. Jestli budou mandaly působit i na vás? Přijďte si to vyzkoušet, čekají na vás v parčíku...
>>

Chcete se stát fanoušky naší školy na facebooku?

18.10.2018 07:38
Aktuální informace, fotografie a videa najdete také na našem facebooku: https://www.facebook.com/ZUŠ-Neratovice-204364939586265/      
>>

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice