Základní umělecká škola Neratovice

Vítáme vás v novém školním roce 2018/19!

Důležité upozornění:

Úhradu školného na 1. pololetí na č. účtu 19-288090227/0100 prosíme provést výhradně elektronickou formou, a to nejpozději do 15. září 2018. Jako variabilní symbol uveďte číslo pedagoga, které obdržíte přímo od příslušného vyučujícího. Nezaplacení do daného data může být důvodem k vyloučení žáka ze studia.

ŠKOLNÉ

Školné ve školním roce 2018/19

30.08.2018 08:35
Školné se platí pololetně a musí být zaplaceno v prvním pololetí do 15. září a ve druhém do 15. února na účet č.:  19-288090227/0100  (nezapomeňte uvést také variabilní číslo, což je číslo příslušného učitele, které Vám sdělí přímo každý vyučující)   Hudební obor  jednotlivci: 1.450 Kč za pololetí (1 vyuč. hod. + 1 hod. hudební nauky týdně) skupinová výuka: 1.300 Kč za pololetí (1 vyuč. hod. + 1 hod. hudební nauky týdně) PHV: 1.300 Kč za pololetí (1 vyuč. hod. + 1...
>>

ANKETA (září 2018)

KAM KRÁČÍŠ, ZUŠKO? 

Anketa pro nejširší veřejnost Neratovic a okolí o budoucí tváři naší školy. Obracíme se na Vás s prosbou o vyjádření názoru na současnou podobu i budoucí směřování naší základní umělecké školy. Předem děkujeme všem, kteří nám pošlou odpověď na mailovou adresu zus.nera@iol.cz

1. Jakou máte Vy, Vaše děti nebo vnoučata zkušenost se ZUŠ Neratovice?

2. Co byste rádi změnili na práci pedagogů či vedení ZUŠ Neratovice?

3. Jaké nové obory byste uvítali v ZUŠ Neratovice?

SBOROVNA

Kontakty na vyučující

29.08.2018 17:22
Hudební obor: Kristýna Fensterer, klavír, zobcová flétna, hudební nauka a pěvecký sbor Veronika Hálová, sólový a komorní zpěv Jana Khásová, klavír, příčná a zobcová flétna Tomáš Knapp, zobcová flétna, klarinet, saxofon Natalie Moravová, klavír Markéta Ležalová, klasická kytara, zobcová a příčná flétna Roman Novotný, klarinet, saxofon, zobcová flétna  Michal Novozámský, trubka, trmbon, bicí, klavír, korepetice Květoslava Petráková, housle, hudební nauka Anna Sílová, akordeon, keyboard, zobcová flétna Literárně-dramatický obor: Saša Hrbotický Výtvarný obor: Libuše Novotná Taneční...
>>

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice