Základní umělecká škola Neratovice

Termíny talentových zkoušek

Hudební obor: 27.-29. 5. od 17:00 do 19:00, náhradní termín 20. 6. od 17:00 do 19:00 

Literárně-dramatický obor: 18.-19. 6. od 16:00 do 17:30, náhradní termín první týden v září 2019

Výtvarný obor: 18.-19. 6. od 16:00 do 17:30, náhradní termín první týden v září 2019 (2-3 domácí výtvarné práce s sebou)

Taneční obor: 27.-29. 5. od 17:00 do 19:00, náhradní termín 20. 6. od 17:00 do 19:00 (sportovní oděv a obuv s sebou)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

O NAŠÍ ŠKOLE

ZUŠ v Neratovicích nabízí základy vzdělání v uměleckých oborech hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním. Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení talentu s cílem připravit žáky k cílevědomému rozvíjení dispozic. Zvláště nadané žáky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové – mimo jiné také hře na keyboard, akordeon, bicí nástroje atd. Ve škole působí  komorní jazzový orchestr (Junior band) a pěvecký sbor. 

Studium výtvarného oboru zahrnuje zvládnutí rozličných výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, keramice, kombinovaným technikám...

V oboru literárně-dramatickém se vyučují všechny složky dramatického a slovesného projevu a základní prvky průpravných činností pohybových, mluvních i hudebně rytmických.

Výuka tanečního oboru zahrnuje předměty od taneční pohybové průpravy přes klasický a lidový tanec až po tanec současný. Při škole působí taneční studio ROXTON, jehož soubory se pravidelně umisťují na předních místech v mnoha soutěžích a přehlídkách moderního tance včetně soutěží mezinárodních.

Jak se můžete na naši školu přihlásit:

Žáci jsou přijímáni ke studiu na ZUŠ na základě výsledků přijímacích zkoušek. Ty se konají pravidelně v průběhu června, dodatečné pak prvních čtrnáct dní v září nového školního roku. 

Co Vás očekává v průběhu studia na ZUŠ - formy studia:

přípravné studium

základní studium prvního a druhého stupně

studium s rozšířeným počtem hodin

Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (učebními plány a platnými učebními osnovami). K prezentaci výsledků škola organizuje veřejné koncerty hudebního oboru, taneční představení a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů doma i v zahraničí. Snažíme se neustále rozšiřovat nabídku vyučovaných předmětů a vytvářet ve škole takové prostředí, kam by děti chodily rády, výuka pro ně byla zajímavá a umělecké vzdělávání bylo pro všechny naše žáky a jejich budoucí osobní i profesní život maximálně přínosné.

 

AKTUALITY

Přijmeme školníka-recepčního

07.05.2019 13:55
ZUŠ Neratovice hledá školníka-recepčního na celý úvazek s nástupem od 1. 8. 2019.Písemné nabídky s životopisem zasílejte prosím na: zus.nera@iol.cz
>>

Den otevřených dveří 31. 5. 2019

26.04.2019 10:35
>>

Přijmeme uklízečku

24.04.2019 14:00
Základní umělecká škola Neratovice hledá uklízečku na 0,6 úvazku, nástup k 1. 8. 2019, nebo dle dohody. Písemné nabídky posílejte na adresu: zus.nera@iol.cz 
>>

Klarinetové trio v březnových soutěžích

01.04.2019 10:28
Klarinetové trio žáků ze třídy p. ředitele R. Novotného se dne 19. března 2019 zúčastnilo krajské soutěže komorních soborů v Kladně. Trio ve složení Vít Maleček, Václav Mišurec a Jiří Trpkoš tentokrát nepodalo optimální výkon a nepodařilo se mu získat medailové umístění. O dva dny později se kluci pokusili o "nápravu" své pověsti v celostátní soutěži Jarní Petrklíč, pořádané Prahou 8 v kulturním domě Krakov. V konkurenci 19 souborů získali bronzové pásmo. Výše jmenovaným...
>>

Výzdoba zastávek veřejné dopravy

19.11.2018 19:26
Od konce října zdobí zastávky veřejné dopravy obrázky žáků výtvarného oboru a básně žáků oboru literárně-dramatického. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.
>>

Kalendář 2019

05.11.2018 06:52
Výtvarný obor připravil kalendář na rok 2019 sestavený z vybraných žákovských prací.
>>

Chcete se stát fanoušky naší školy na facebooku?

18.10.2018 07:38
Aktuální informace, fotografie a videa najdete také na našem facebooku: https://www.facebook.com/ZUŠ-Neratovice-204364939586265/      
>>

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice