Základní umělecká škola Neratovice

Přejeme vám KRÁSNÉ PRÁZDNINY a těšíme se na shledanou 2. září 2019!

Termíny talentových zkoušek

Literárně-dramatický obor: náhradní termín první týden v září 2019

Výtvarný obor: náhradní termín první týden v září 2019 (2-3 domácí výtvarné práce s sebou)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

O NAŠÍ ŠKOLE

ZUŠ v Neratovicích nabízí základy vzdělání v uměleckých oborech hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním. Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení talentu s cílem připravit žáky k cílevědomému rozvíjení dispozic. Zvláště nadané žáky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové – mimo jiné také hře na keyboard, akordeon, bicí nástroje atd. Ve škole působí  komorní jazzový orchestr (Junior band) a pěvecký sbor. 

Studium výtvarného oboru zahrnuje zvládnutí rozličných výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, keramice, kombinovaným technikám...

V oboru literárně-dramatickém se vyučují všechny složky dramatického a slovesného projevu a základní prvky průpravných činností pohybových, mluvních i hudebně rytmických.

Výuka tanečního oboru zahrnuje předměty od taneční pohybové průpravy přes klasický a lidový tanec až po tanec současný. Při škole působí taneční studio ROXTON, jehož soubory se pravidelně umisťují na předních místech v mnoha soutěžích a přehlídkách moderního tance včetně soutěží mezinárodních.

Jak se můžete na naši školu přihlásit:

Žáci jsou přijímáni ke studiu na ZUŠ na základě výsledků přijímacích zkoušek. Ty se konají pravidelně v průběhu června, dodatečné pak prvních čtrnáct dní v září nového školního roku. 

Co Vás očekává v průběhu studia na ZUŠ - formy studia:

přípravné studium

základní studium prvního a druhého stupně

studium s rozšířeným počtem hodin

Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (učebními plány a platnými učebními osnovami). K prezentaci výsledků škola organizuje veřejné koncerty hudebního oboru, taneční představení a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů doma i v zahraničí. Snažíme se neustále rozšiřovat nabídku vyučovaných předmětů a vytvářet ve škole takové prostředí, kam by děti chodily rády, výuka pro ně byla zajímavá a umělecké vzdělávání bylo pro všechny naše žáky a jejich budoucí osobní i profesní život maximálně přínosné.

 

AKTUALITY

Základní umělecká škola Neratovice přijme zástupce ředitele

15.07.2019 06:39
Základní umělecká škola Neratovice přijme zástupce/-kyni ředitele s nástupem od 1. 9. 2019....
>>

Výsledky doplňovacích talentových zkoušek hudebního oboru

21.06.2019 13:32
Výsledky doplňovacích talentových zkoušek hudebního oboru 20. 6. 2019 Č. 47 Složil Přijat Č. 48...
>>

Výsledky talentových zkoušek literárně-dramatického a výtvarného oboru

20.06.2019 06:36
Výsledky talentových zkoušek pro přijetí do literárně-dramatického        ...
>>

Drákula

13.06.2019 22:41
Literárně-dramatický obor na závěr školního roku nastudoval inscenaci Drákula na motivy slavného...
>>

Zájezd do Radebergu

03.06.2019 13:58
31. května 2019 se uskutečnil zájezd do partnerského německého města Radeberg za účasti zastupitelů...
>>

Výsledky talentových zkoušek hudebního a tanečního oboru

30.05.2019 14:56
Výsledky talentových zkoušek
>>

Absolventský koncert

23.05.2019 09:55
Dne 21. 5. 2019 se konal Absolventský koncert, na němž vystoupili žáci ze tř. p. ředitele Romana...
>>

Klarinetové trio v březnových soutěžích

01.04.2019 10:28
Klarinetové trio žáků ze třídy p. ředitele R. Novotného se dne 19. března 2019 zúčastnilo krajské...
>>

Výzdoba zastávek veřejné dopravy

19.11.2018 19:26
Od konce října zdobí zastávky veřejné dopravy obrázky žáků výtvarného oboru a básně žáků oboru...
>>

Kalendář 2019

05.11.2018 06:52
Výtvarný obor připravil kalendář na rok 2019 sestavený z vybraných žákovských prací.
>>
1 | 2 >>

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice