V TÝDNU 12. 6. – 16. 6. 2023 JE Z DŮVODU POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH ZKOUŠEK HUDEBNÍHO OBORU ZRUŠENA VÝUKA HUDEBNÍ NAUKY, PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ NAUKY A SBOROVÉHO ZPĚVU.

---------------------------------------------------------------------------------

Termíny talentových zkoušek pro jednotlivé obory najdete v sekci "Připravujeme".

Před podáním přihlášky si, prosíme, přečtete příspěvek

"Než přihlásíte dítě do ZUŠ".

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

O NAŠÍ ŠKOLE

ZUŠ v Neratovicích nabízí základy vzdělání v uměleckých oborech hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním. Vzdělávání je zaměřeno na všestranné a soustavné rozvíjení talentu žáků každého oboru. Zvláště nadané žáky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (učebními plány a platnými učebními osnovami). K prezentaci výsledků škola organizuje veřejné koncerty hudebního oboru, divadelní i taneční představení a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů doma i v zahraničí. V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu, hře na klávesové, smyčcové, dechové a bicí nástroje. Ve škole působí taneční orchestr Big Band a pěvecký sbor. Studium výtvarného oboru zahrnuje zvládnutí rozličných výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, keramice i kombinovaným technikám. V oboru literárně-dramatickém se vyučují všechny složky dramatického a slovesného projevu a základní prvky průpravných činností pohybových, mluvních i hudebně rytmických. Výuka tanečního oboru zahrnuje předměty od taneční pohybové průpravy přes klasický a lidový tanec až po tanec současný. Žáci jsou přijímáni ke studiu na ZUŠ na základě výsledků přijímacích zkoušek. Ty se konají pravidelně v průběhu května (hudební a taneční obor) a června (literárně-dramatický a výtvarný obor), dodatečné pak prvních čtrnáct dní v září nového školního roku. 

Formy studia: přípravné studium, základní studium prvního a druhého stupně, studium s rozšířeným počtem hodin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Z HISTORIE ŠKOLY

Městská hudební škola v Neratovicích byla založena v roce 1952, tehdy jako pobočka hudební školy v Mělníku. V prvních letech se zde vyučovala pouze hra na klavír pod vedením paní učitelky Olgy Zemanové, a to na nejrůznějích místech, v budovách základních škol, v Sokolovně i v bývalém hostinci Lípa. Po deseti letech došlo ke změně názvu na Lidovou školu umění a v průběhu šedesátých let minulého století začal pozvolna narůstat počet studujících žáků. 

V roce 1971 se škola pod vedením mělnického ředitele Jaroslava Moce rozšířila o dechové oddělení (klarinet, trubka, lesní roh), pěvecké oddělení a hru na housle. Výuka v té době probíhala v budově II. ZŠ. V dubnu 1972 byl v Neratovicích slavnostně otevřen nový kulturní dům, kde se začaly pravidelně konat také koncerty Lidové školy umění. Na začátku školního roku 1972/73 se nabídka výuky rozrostla o baletní oddělení. Ve školním roce 1974/75 byl zájem žáků i úroveň výuky na tak vysokém stupni, že mohl pod vedením zástupce ředitele Jaroslava Kužela vzniknout školní estrádní orchestr, který začal spolupracovat s velkým dechovým orchestrem Spolanka působícím při kulturním domě. V polovině sedmdesátých let již školu navštěvovalo přes sto dvacet žáků a vedle řady domácích vystoupení se uskutečnil také zájezd orchestru do německého Radebergu. Žáci pěveckého oddělení utvořili komorní dětský soubor. Na začátku roku 1977 se Lidová škola umění v Neratovicích osamostatňuje, přestává být pobočkou mělnické školy, a dostává od města do užívání malou vilu ve Vojtěšské ulici v sousedství kulturního domu, část výuky však nadále probíhá v budově II. ZŠ a příležitostně i v jiných objektech. Ředitelem školy byl jmenován Jaroslav Kužel.

V dalších letech roste prestiž školy, zvyšuje se počet vyučujících i žáků, kteří zaznamenávají úspěchy na okresních i krajských soutěžích. V roce 1983 je konečně zahájena výstavba nové školní budovy ve Vojtěšské ulici naproti tehdejšímu kulturnímu, dnešnímu Společenskému domu Neratovice. Od září 1985 je výuka rozšířena na čtyři obory, vedle hudebního a tanečního se začíná vyučovat také obor literárně-dramatický a výtvarný, počet žáků přesáhl čtyři sta. Při výstavbě nové školní budovy pomáhají rodiče žáků učitelé a brigádníci ze Spolany a Lachemy. Nová budova Lidové školy umění, dnešní Základní umělecké školy, ve Vojtěšské ulici č. 1219 byla slavnostně otevřena 10. prosince 1985. V roce 1989 odešel do důchodu dlouholetý ředitel školy Jaroslav Kužel a ve funkci ho vystřídal Jiří Vantuch, v průběhu devadesátých let se stal ředitelem Jaroslav Zikmundovský. Od školního roku 2018/19 byl na základě konkurzního řízení jmenován ředitelem naší školy PhDr. Roman Novotný. 

PŘEDSÍŇ SLÁVY 

Představujeme naše žáky, kteří uspěli u přijímacích zkoušek a byli přijati ke studiu na středních nebo vysokých školách uměleckého směru.

 

2023

 

Charlotte Chválová (14 let)

Byla přijata na Střední školu umění a designu v Praze 8 Kobylisích - obor propagační grafika.

Je absolventkou výtvarného oboru u paní učitelky Libuše Novotné.

BLAHOPŘEJEME!

------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Alex Ekert (15 let)

byl přijat na Střední odbornou školu uměleckořemeslnou v Praze 9, obor - umělecký kovář, zámečník a pasíř.

Je absolvent výtvarného oboru ve třídě p. uč. Libuše Novotné.

BLAHOPŘEJEME!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Diana Enčevová (14 let)

byla přijata na Střední školu umění a designu v Praze 8 Kobylisích - obor propagační grafika.

Je absolventkou výtvarného oboru ve třídě p. uč. Libuše Novotné. BLAHOPŘEJEME!

 
 
2022
Martin Peprný (19 let) vystudoval literárně-dramatický obor u pana učitele Saši Hrbotického a v červnu 2022 absolvoval závěrečný ročník II. stupně. Už od dětských let projevoval mimořádný talent a zaujetí pro každý svěřený úkol. Ve školních představeních hrál například verunka Rošťáka v Broučcích, Sultána ve Švandovi s kytarou, pana Preissiga ve Štědrém dnu u paní Allerheiligové, Umrlce ve Svatebních košilích, Titta-Naneho v Poprasku na laguně nebo Hejtmana v Revizorovi. V roce 2019 ztvárnil nezapomenutelným způsobem titulního hrdinu v Drákulovi a během posledního ročníku nastudoval hned dvě dvojrole: ve Sněhurce a sedmi trpaslících ztělesnil Krále a 1. trpaslíka Prófu, v Čechovových námluvách Lomova i Čubukova. V roce 2022 byl přijat na Vyšší odbornou školu publicistiky, obor multimediální tvorba.
 
Eliška Krausová (14 let) byla přijata na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze 3 na Žižkově, obor design herních předmětů. Je absolventkou výtvarného oboru ve třídě p. uč. Libuše Novotné. BLAHOPŘEJEME!
 
Aneta Koudelková (14 let) byla přijata na Střední školu designu a umění v Praze 8 Kobylisích. Je absolventkou výtvarného oboru ve třídě p. uč. Libuše Novotné. BLAHOPŘEJEME!
 
2021
David Pokorný (14 let) se učil hrát na bicí nástroje u pana učitele Michala Novozámského, a poté u pana učitele Jana Košiny. Byl přijat na teplickou konzervatoř, obor hra na bicí nástroje. BLAHOPŘEJEME!
 
Michaela Trhoňová (19 let) studovala literárně-dramatický obor u pana učitele Saši Hrbotického v letech 2012-21. Ve školních představeních hrála například Macechu ve Zlatém kolovratu, Julianu ve Svatebních košilích, Rosavu ve Švandovi s kytarou, Hejtmanovu ženu v Revizorovi, Paní Tiberu v Poprasku na laguně či Matku Lucy v Drákulovi. V roce 2021 byla přijata na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor Divadlo a výchova.   

AKTUALITY

Koncert učitelů v ZUŠ Neratovice

12.05.2022 07:54
V pondělí 9. května 2022 se v sále naší školy konal koncert, jehož aktéry se stali sami...
>>

Program koncertů a vystoupení v ZUŠ Neratovice v měsíci květnu a červnu 2022

11.05.2022 05:35
Program koncertů a vystoupení v ZUŠ Neratovice v květnu a červnu 2022   16. 5. 18:00...
>>

Zpráva pro zájemce o výtvarný obor!

11.05.2022 05:32
Všechny čtyři skupiny paní učitelky Novotné (60 míst), která bude od září 2022 vyučovat pouze ve...
>>

Úspěch v krajském kole taneční soutěže ve Slaném

04.05.2022 12:08
Naše tanečnice Dorňáková, Kučerová, Soběslavská  a Štěpánková získaly se sestavou NEAR LIGHT...
>>

Výsledky našich žáků v krajských kolech soutěží MŠMT

25.04.2022 16:10
Bicí nástroje: Mikuláš Červinka, kat. do 11 let  - 3. místo   Klarinet: Adéla Charvátová,...
>>

Talentové zkoušky na rok 2022/2023

20.04.2022 08:07
>>

Než přihlásíte vaše dítě do ZUŠky, pozorně čtěte…

07.04.2022 12:09
Možná jste si doma všimli, že vaše dítko rádo zpívá, zkouší hrát na nějaký nástroj, tancuje, baví...
>>

Představení literárně-dramatického oboru 8. 3. 2022

14.03.2022 10:43
V úterý 8. března 2022 se uskutečnilo velké představení, v němž se postupně vystřídali na jevišti...
>>

Luskoun ze ZUŠ Neratovice v ZOO Praha

14.03.2022 10:41
Naše žákyně Dorotka Galbavá (7 let, ze třídy p.uč. Libuše Novotné) byla vybrána ve výtvarné soutěži...
>>

Ukázky soutěžních prací výtvarného oboru

10.03.2022 15:17
Ukázky soutěžních prací žákyň paní učitelky Libuše Novotné, poslané do soutěže o nejkrásnější Obraz...
>>
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice