Zájemci o studium - klavír, zobcová flétna

 

ZUŠ Neratovice nabízí od 1 .února 2023 volné studijní místo v oboru Hra na klavír a Hra na zobcovou flétnu.

Zájemci, hlaste se na e-mail: info@zus-neratovice.cz.  

nebo tel.: 315 682 788

 

Zájemci o studium - herectví
 

ZUŠ NERATOVICE nabízí volná místa ve studijním oboru:

Literárně – dramatický obor, již od února 2023!

Podmínkou je věk minimálně 8 let, pohybové nadání, recitační schopnosti.

Zájemci se dostaví dne 23. 1., nebo 30. 1. 2023 od 15:00 do 17:00 hod. 

do budovy ZUŠ k talentovým zkouškám.

Vyplněnou přihlášku k talentovým zkouškám (formulář najdete v sekci Dokumenty na webu ZUŠ) pošlete, prosím, nejpozději do 20. 1. 2023 

na e-mail: info@zus-neratovice.cz. 

Nově vzniklou skupinu povede posila našeho pedagogického sboru,

paní MgA. Nikola Bartošová, absolventka pražské DAMU!

 

Těšíme se na vás. Vaše ZUŠ.

--------------------------------------------------------------------------------

Žadáme rodiče, aby neposílali do vyučování děti s viditelnými příznaky nachlazení. Buďme, prosím, ohleduplní k ostatním dětem i učitelům. Děkujeme.

---------------------------------------------------------------------------------

O NAŠÍ ŠKOLE

ZUŠ v Neratovicích nabízí základy vzdělání v uměleckých oborech hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním. Vzdělávání je zaměřeno na všestranné a soustavné rozvíjení talentu žáků každého oboru. Zvláště nadané žáky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (učebními plány a platnými učebními osnovami). K prezentaci výsledků škola organizuje veřejné koncerty hudebního oboru, divadelní i taneční představení a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů doma i v zahraničí. V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu, hře na klávesové, smyčcové, dechové a bicí nástroje. Ve škole působí taneční orchestr Big Band a pěvecký sbor. Studium výtvarného oboru zahrnuje zvládnutí rozličných výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, keramice i kombinovaným technikám. V oboru literárně-dramatickém se vyučují všechny složky dramatického a slovesného projevu a základní prvky průpravných činností pohybových, mluvních i hudebně rytmických. Výuka tanečního oboru zahrnuje předměty od taneční pohybové průpravy přes klasický a lidový tanec až po tanec současný. Žáci jsou přijímáni ke studiu na ZUŠ na základě výsledků přijímacích zkoušek. Ty se konají pravidelně v průběhu května (hudební a taneční obor) a června (literárně-dramatický a výtvarný obor), dodatečné pak prvních čtrnáct dní v září nového školního roku. 

Formy studia: přípravné studium, základní studium prvního a druhého stupně, studium s rozšířeným počtem hodin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Z HISTORIE ŠKOLY

Městská hudební škola v Neratovicích byla založena v roce 1952, tehdy jako pobočka hudební školy v Mělníku. V prvních letech se zde vyučovala pouze hra na klavír pod vedením paní učitelky Olgy Zemanové, a to na nejrůznějích místech, v budovách základních škol, v Sokolovně i v bývalém hostinci Lípa. Po deseti letech došlo ke změně názvu na Lidovou školu umění a v průběhu šedesátých let minulého století začal pozvolna narůstat počet studujících žáků. 

V roce 1971 se škola pod vedením mělnického ředitele Jaroslava Moce rozšířila o dechové oddělení (klarinet, trubka, lesní roh), pěvecké oddělení a hru na housle. Výuka v té době probíhala v budově II. ZŠ. V dubnu 1972 byl v Neratovicích slavnostně otevřen nový kulturní dům, kde se začaly pravidelně konat také koncerty Lidové školy umění. Na začátku školního roku 1972/73 se nabídka výuky rozrostla o baletní oddělení. Ve školním roce 1974/75 byl zájem žáků i úroveň výuky na tak vysokém stupni, že mohl pod vedením zástupce ředitele Jaroslava Kužela vzniknout školní estrádní orchestr, který začal spolupracovat s velkým dechovým orchestrem Spolanka působícím při kulturním domě. V polovině sedmdesátých let již školu navštěvovalo přes sto dvacet žáků a vedle řady domácích vystoupení se uskutečnil také zájezd orchestru do německého Radebergu. Žáci pěveckého oddělení utvořili komorní dětský soubor. Na začátku roku 1977 se Lidová škola umění v Neratovicích osamostatňuje, přestává být pobočkou mělnické školy, a dostává od města do užívání malou vilu ve Vojtěšské ulici v sousedství kulturního domu, část výuky však nadále probíhá v budově II. ZŠ a příležitostně i v jiných objektech. Ředitelem školy byl jmenován Jaroslav Kužel.

V dalších letech roste prestiž školy, zvyšuje se počet vyučujících i žáků, kteří zaznamenávají úspěchy na okresních i krajských soutěžích. V roce 1983 je konečně zahájena výstavba nové školní budovy ve Vojtěšské ulici naproti tehdejšímu kulturnímu, dnešnímu Společenskému domu Neratovice. Od září 1985 je výuka rozšířena na čtyři obory, vedle hudebního a tanečního se začíná vyučovat také obor literárně-dramatický a výtvarný, počet žáků přesáhl čtyři sta. Při výstavbě nové školní budovy pomáhají rodiče žáků učitelé a brigádníci ze Spolany a Lachemy. Nová budova Lidové školy umění, dnešní Základní umělecké školy, ve Vojtěšské ulici č. 1219 byla slavnostně otevřena 10. prosince 1985. V roce 1989 odešel do důchodu dlouholetý ředitel školy Jaroslav Kužel a ve funkci ho vystřídal Jiří Vantuch, v průběhu devadesátých let se stal ředitelem Jaroslav Zikmundovský. Od školního roku 2018/19 byl na základě konkurzního řízení jmenován ředitelem naší školy PhDr. Roman Novotný. 

PŘEDSÍŇ SLÁVY 

Představujeme naše žáky, kteří uspěli u přijímacích zkoušek a byli přijati ke studiu na středních nebo vysokých školách uměleckého směru.

2022
Martin Peprný (19 let) vystudoval literárně-dramatický obor u pana učitele Saši Hrbotického a v červnu 2022 absolvoval závěrečný ročník II. stupně. Už od dětských let projevoval mimořádný talent a zaujetí pro každý svěřený úkol. Ve školních představeních hrál například verunka Rošťáka v Broučcích, Sultána ve Švandovi s kytarou, pana Preissiga ve Štědrém dnu u paní Allerheiligové, Umrlce ve Svatebních košilích, Titta-Naneho v Poprasku na laguně nebo Hejtmana v Revizorovi. V roce 2019 ztvárnil nezapomenutelným způsobem titulního hrdinu v Drákulovi a během posledního ročníku nastudoval hned dvě dvojrole: ve Sněhurce a sedmi trpaslících ztělesnil Krále a 1. trpaslíka Prófu, v Čechovových námluvách Lomova i Čubukova. V roce 2022 byl přijat na Vyšší odbornou školu publicistiky, obor multimediální tvorba.
 
Eliška Krausová (14 let) byla přijata na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze 3 na Žižkově, obor design herních předmětů. Je absolventkou výtvarného oboru ve třídě p. uč. Libuše Novotné. BLAHOPŘEJEME!
 
Aneta Koudelková (14 let) byla přijata na Střední školu designu a umění v Praze 8 Kobylisích. Je absolventkou výtvarného oboru ve třídě p. uč. Libuše Novotné. BLAHOPŘEJEME!
 
2021
David Pokorný (14 let) se učil hrát na bicí nástroje u pana učitele Michala Novozámského, a poté u pana učitele Jana Košiny. Byl přijat na teplickou konzervatoř, obor hra na bicí nástroje. BLAHOPŘEJEME!
 
Michaela Trhoňová (19 let) studovala literárně-dramatický obor u pana učitele Saši Hrbotického v letech 2012-21. Ve školních představeních hrála například Macechu ve Zlatém kolovratu, Julianu ve Svatebních košilích, Rosavu ve Švandovi s kytarou, Hejtmanovu ženu v Revizorovi, Paní Tiberu v Poprasku na laguně či Matku Lucy v Drákulovi. V roce 2021 byla přijata na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor Divadlo a výchova.   

AKTUALITY

Než přihlásíte vaše dítě do ZUŠ

05.10.2021 10:25
Než přihlásíte vaše dítě do ZUŠky, pozorně čtěte...ZDE  
>>

Slavnostní večer 28. června v ZUŠ Neratovice

23.08.2021 13:08
Slavnostní večer 28. června v ZUŠ Neratovice Po téměř roce a půl trvajícím kovidovém „temnu“...
>>

Fotogalerie z výuky a koncertů

23.08.2021 12:36
Malé fotogalerie a video z výuky hudební nauky a ze závěrečných přehrávek žáků od paní učitelek...
>>

Výsledky přijímacích zkoušek výtvarného oboru pro školní rok 2021/2022

25.06.2021 11:07
Výsledky přijímacích talentových zkoušek výtvarného oboru pro školní rok 2021/2022   7. 6....
>>

Výsledky přijímacích zkoušek literárně-dramatického oboru pro školní rok 2021/2022

23.06.2021 21:46
Výsledky přijímacích talentových zkoušek literárně-dramatického oboru pro školní rok...
>>

Výsledky přijímacích zkoušek tanečního oboru pro školní rok 2021/2022

23.06.2021 21:43
Výsledky přijímacích talentových zkoušek tanečního oboru pro školní rok 2021/2022   T 3 -...
>>

Výsledky přijímacích zkoušek hudebního oboru pro školní rok 2021/2022

11.06.2021 10:55
Výsledky přijímacích talentových zkoušek hudebního oboru pro školní rok 2021/2022   H 9 -...
>>

Talentové zkoušky literárně-dramatického oboru na rok 2021/22

22.04.2021 15:05
Talentové zkoušky na školní rok 2021/22 se uskuteční od pondělí 14. 6. do středy 16. 6. 2021 vždy...
>>

Talentové zkoušky výtvarného oboru na rok 2021/22

22.04.2021 18:31
  Talentové zkoušky na školní rok 2021/22 se uskuteční v přízemí v učebně č. 19 v těchto...
>>

Talentové zkoušky tanečního oboru na rok 2021/22

23.04.2021 15:16
Talentové zkoušky tanečního oboru proběhnou 2., 9. a 16. 6. 2021 vždy od 17:00 do 20:00 hod. S...
>>
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice