Základní umělecká škola Neratovice

   Hudební obor

Obor hudební je základním oborem ZUŠ. Má čtyři předmětové složky: klavírní, dechovou, strunnou a pěveckou. V současné době vyučujeme hře na klavír, kytaru, dechové nástroje – zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, trubku, saxofon, trombon, hře na housle, kytaru, keyboard, akordeon, bicí nástroje a zpěv. Nedílnou součástí oboru je výuka hudební nauky, kde se děti seznámí se základy hudební teorie a historie vývoje hudby až po současnou muziku. Nabyté znalosti si žáci ověřují v žákovských orchestrech, při mnoha vystoupeních a koncertech.

Předměty hudebního oboru jsou: individuální výuka na hudební nástroj nebo zpěv, hudební nauka, sborový zpěv, komorní hra

   Vyučující:

Markéta Čápová, housle

Veronika Hálová, sólový, komorní a sborový zpěv

Pavla, Kavalíková, příčná a zobcová flétna, hudební nauka

Jana Khásová, klavír, příčná a zobcová flétna

Tomáš Knapp, zobcová flétna, klarinet, saxofon

Jan Košina, bicí

Natalie Moravová, klavír

 Roman Novotný, klarinet, saxofon, zobcová flétna

Markéta Ležalová, klasická kytara, zobcová a příčná flétna

Michal Novozámský, trubka, trombon, klavír, orchestr

Ludmila Pražská, zobcová flétna, akordeon, PHV, hudební nauka

    
      Akce 2. pololetí školního roku 2019/20
    - 6. 2. okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru (Kralupy n./Vl.)
    - 18. 2. okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír (sál ZUŠ od 10:00)
    - 24. 2. Únorový koncert (sál, 18:00) 
    - 23. 3. Jarní koncert (sál, 18:00) - ZRUŠENO
    - 30. 3. kytarové matiné (foyer školy, 18:15) - ZRUŠENO
    - 1. 4. hudební vystoupení na vernisáži (Společenský dům Neratovice, 18:00) - ZRUŠENO
    - 21. 4. krajské kolo soutěže ZUŠ v kategorii jazzových a tanečních orchestrů v Poděbradech - ZRUŠENO
    - 27. 4. třídní přehrávka p. uč. Kavalíkové (sál, 18:00) - ZRUŠENO
    - 28. 4. Aprílový koncert (sál, 18:00) - ZRUŠENO
    - 14. 5. ZUŠ OPEN (vystoupení před školou, za nepříznivého počasí v sále školy, 16:00) - ZRUŠENO
    - 26. 5. absolventský koncert žáků p. uč. Khásové (klavír) a p. uč. Ležalové (kytara) (sál, 18:00)
    - 8.-11. 6. závěrečné postupové zkoušky (13:00-19:00), náhradní termín: 18. 6.  
    - 15. 6. koncert pěveckého oddělení (sál, 18:00) 
    - 23. 6. koncert "Těšíme se na prázdniny" (sál, 18:00) 
    - talentové zkoušky na další školní rok: 20.-21. 5., 27.-28. 5. (přízemí školy 17:15-19:00)
 

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice