Mgr. Lucie Fürstová, Dis., sólový zpěv

V letech 2008-2016 studovala na Univerzitě Karlově v Praze Pedagogickou fakultu, bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor český jazyk - základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání. A poté navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk - základy společenských věd. V letech 2009-2017 vystudovala Pražskou konzervatoř, obor klasický zpěv. A od roku 2018 až dosud na Univerzitě Karlově studuje doktorský studijní program Pedagogika, obor hudební teorie a pedagogika. 

Aktivně se účastnila odborných konferecí, a také pěveckých kurzů: Gabriel Vivas Martínez, Natália Romanová-Achaladze, Antonio Carangelo, Timothy Cheek a Magdaléna Hajóssyová. Od května 2017 v oblasti pedagogiky a metodiky zpěvu intenzivně spolupracuji s PaedDr. Alenou Tichou, Ph.D. Účastní se jejích didaktických kurzů, workshopů a seminářů zabývajících se hlasovou výchovou dětí, hlasovou výchovou ve sboru, prací s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími a profesní únavou hlasu. Publikovala několik odborných statí týkajících se hlasové výchovy. Vyučovala nebo dosud vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v rámci doktorského studia, na Konzervatoři Jana Deyla, na soukromé základní škole MÉTIS či v International School of Music and Fine Arts Prague. Příležitostně působí jako hlasová poradkyně u dětských pěveckých sborů (Chorea pueri ustensis – sbormistryně Veronika Tomsová; Amici, gaudete – sbormistr Tomáš Pospíšil).

Oblíbená roční doba: babí léto *** Oblíbený spisovatel: Milan Kundera *** Oblíbený zpěvák/zpěvačka: Lucia Popp, Hana Hegerová *** Oblíbená země: Česká republika, Francie *** Oblíbená barva: hořčicová *** Oblíbený film: Vykoupení z věznice Shawshank

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice