Školné 2021/22

01.09.2020 15:43

 

ŠKOLNÉ NA 1. POLOLETÍ šk. roku 2021/22

Hudební obor: 1600 Kč 

Výtvarný obor: 1500 Kč 

Liter.-dram. obor: 1500 Kč 

Taneční obor: 1500 Kč 

Přípravné studium všech oborů: 1200 Kč

Studium pro dospělé: 9000 Kč

Úhrada školného probíhá pouze elektronickou cestou. Zákonní zástupci žáků obdrží v e-mailu od školy číslo účtu a osobní číslo žáka, které použijí jako variabilní symbol při platbě. (Upozornění: Osobní číslo žáka je jiné než v loňském školním roce!) S případnými dotazy se obraťte na hospodářku školy paní Vandu Havránkovou na e-mail: havrankova.v@zus-neratovice.cz

 

Zpět

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice