Úplata za vzdělání

03.06.2022 15:43

    

Úplata za vzdělání

platba za pololetí, ceny platné od 1. 9. 2022

 

 

Individuální výuka - hudební obor

1900,-

 

 

Přípravné studium - všechny obory (do 7 let věku)

1500,-

 

 

Hromadná výuka - taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor

1800,-

 

 

Studium pro dospělé

9000,-

 

 

Úhrada úplaty za vzdělání probíhá pouze elektronickou cestou. Zákonní zástupci žáků vždy obdrží před začátkem nového pololetí e-mail s výzvou k platbě - s částkou a unikátním variabilním symbolem, který slouží pouze k úhradě daného pololetí, tzn. každé pololetí se mění. Úplata za vzdělání je splatná nejpozději 15.9. (za 1. pololetí) a 15.2. (za 2. pololetí). Nedodržení termínu úhrady může být důvodem k vyloučení žáka ze studia (vyhl. 71/2005 Sb.).

S případnými dotazy se obraťte na hospodářku školy paní Vandu Havránkovou na e-mail: havrankova.v@zus-neratovice.cz

 

Zpět

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice