Základní umělecká škola Neratovice

Školné

07.03.2019 09:09

ŠKOLNÉ NA 2. POLOLETÍ

Úplatu za vzdělání (školné) uhraďte, prosím, na

číslo účtu: 19-288090227/0100

jméno žáka: počáteční písmeno křestního jména, tečka, příjmení žáka

variabilní symbol: osobní číslo příslušného pedagoga (viz rubrika Sborovna - Kontakty na vyučující na této stránce vpravo)

Termín splatnosti: 15. 2. 2019

Hudební obor: 1450 Kč

Hudební obor - kolektivní výuka: 1300 Kč

Literárně-dramatický obor: 1350 Kč

Výtvarný obor: 1350 Kč

Taneční obor: 1300 Kč

 

Zpět

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice