Školné

07.03.2019 09:09

ŠKOLNÉ NA 2. POLOLETÍ šk. roku 2019/20

Hudební obor: 1600 Kč 

Výtvarný obor: 1500 Kč 

Liter.-dram. obor: 1500 Kč 

Taneční obor: 1500 Kč 

Přípravné studium všech oborů: 1200 Kč

Úhrada školného probíhá pouze elektronickou cestou. Zákonní zástupci žáků obdrží v e-mailu od školy číslo účtu a osobní číslo žáka (POZOR, je jiné než v 1. pololetí!), které použijí jako variabilní symbol při platbě. S případnými dotazy se obraťte na hospodářku školy paní Vandu Havránkovou na e-mail: havrankova.v@zus-neratovice.cz

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice