Výsledky talentových zkoušek hudebního oboru ze dne 15. 6. 2020

17.06.2020 17:35

 

1. Složil Přijat

10. Složil

2. Složil Přijat

11. Složil Přijat

3. Složil Přijat

12. Složil Přijat

4. Složil Přijat

13. Složil Přijat

5. Složil Přijat

14. Složil Přijat

6. Složil Přijat

15. Složil

7. Složil Přijat

16. Složil Přijat

8. Nesložil

17. Složil Přijat

9. Složil Přijat

18. Nesložil

 

Žáci s výsledkem Složil – Přijat byli přijati přímo a budou vyzváni na začátku září, aby se dostavili k domluvě rozvrhu k třídním učitelům. Žáci s výsledkem Složil musí vyčkat, pokud se pro ně uvolní místo, budou kontaktováni na konci měsíce srpna, nebo začátkem září.

Žáci s výsledkem Nesložil prozatím nevyhověli požadavkům zkoušky a jejich zákonní zástupci budou kontaktováni k domluvě na dalším postupu.

Děkujeme všem za účast na talentových zkouškách do naší školy.

Dne 17. 6. 2020 PhDr. Roman Novotný, ředitel

Zpět

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice