Výsledky výtvarné soutěže PESTRÝ SVĚT 2021/22

08.03.2022 10:40

V 6. ročníku soutěže na téma JÍDLO dosáhli naši žáci těchto výsledků:

V kategorii VIDÍME – děti bez zrakové vady 10-13 let
Čestné uznání Neviditelné výstavy:
Charlotte Chválová, Oblíbená svačina
Barbora Semerádová, Oblíbená svačina
Victorie Lea Chválová, Oblíbená svačina
Terezie Suchá, Oblíbená svačina

V kategorii VIDÍME – děti bez zrakové vady 6-9 let
Čestné uznání Neviditelné výstavy:
Amelie Al-Tamimi, Oblíbená svačina
Nikola Dvořáková, Oblíbená svačina
Jmenované žákyně jsou ze tříd p. učitelky Libuše Novotné, které děkuji za odborné vedení žáků.
Všem oceněným žákyním blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy. Jejich práce si můžete prohlédnout od 20. března 2022 na Neviditelné výstavě v budově Novoměstské radnice, Praha 2, Karlovo nám. 1/23 (vchod z Vodičkovy ulice).

7. března 2022                                PhDr. Roman Novotný, ředitel školy

Amelie Al-Tamimi přebírá ocenění na vernisáži soutěže dne 20. 3. 2022

Zpět

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice