Naše akce v 1. pololetí školního roku 2021/22:

1. Hudební obor 

   25. 10. 2021 Podzimní koncert

   15. 11. 2021 Černobílý koncert

   29. 11. 2021 Koncert učitelů ZUŠ Neratovice

   6. 12. 2021   Mikulášský koncert

   21. 12. 2021 Vánoční koncert

   leden 2022    Výchovné koncerty pro školy

   25. 1. 2021   Novoroční koncert

 
2. Literárně-dramatický obor
   
   20. 12. 2021 Pohádky a poezie I. - vánoční představení LDO
   
   22. 2. 2022   Pohádky a poezie II. - pololetní představení LDO
 
3. Výtvarný obor - oddělení paní uč. Novotné:
 

   Výtvarné projekty: CESTA, VLÁKNO, TVAR

   Tvorba plastik pro výtvarnou soutěž PESTRÝ SVĚT - pořádá Neviditelná výstava a fond Krasohled

   Tvorba nástěnného kalendáře na rok 2022

   Výtvarný obor - oddělení paní uč. Ježkové:

   Výtvarné projekty: KRAJINA, PAMĚŤ A LIDÉ

   Účast na MDVV Lidice 2022, téma MUZEUM

   Tvorba dárkového PF na rok 2022

 
4. Taneční obor

   11. 9. 2021 Sportem pro život – Dětský den pro Vojtu – Neratovice

   16. 10. 2021 Czech Dance Masters 2021 – taneční soutěže Czech Dance Organisation

   Výroba oblečení pro reprezentační skupiny tanečního oboru

   29.-31. 10. 2021 Mezinárodní workshop – Choreo Connection Praha

   15. 12. 2021 Ukázková hodina Přípravného studia tanečního oboru – sál ZUŠ

   

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice