Základní umělecká škola Neratovice

PŘIPRAVUJEME

 

Naše akce ve 2. pololetí školního roku 2018/19:

 
1. Výtvarný obor
   
    - výtvarné projekty: kámen, rostlina, linie, slovo-znak-symbol
 
    - 17. 6. 2019 v 17:30 Slavnostní vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru
 
    - 18.-19. 6. 2019 od 16:00 do 17:30 Talentové přijímací zkoušky (2-3 domácí výtvarné práce s sebou)

       náhradní termín talentových zkoušek: první týden v září 2019  

  
2. Literárně-dramatický obor
    
    - 19. 2. 2019 v 18:00 Koncert žáků v sále školy (pásmo z české a světové poezie, pásmo z veršů Aleny 
       Vostré, pásmo z veršů italského básníka Sandra Penny)
 
    - 12. 6. 2019 v 18:00 ve Společenském domě Neratovice 
       B. Stocker: Drákula (samostatné závěrečné představení)
 
    - 18.-19. 6. 2019 od 16:00 do 17:30 Talentové přijímací zkoušky

       náhradní termín talentových zkoušek: první týden v září 2019

 
3. Hudební obor
  
    - 12. 2. v 18:00 Třídní přehrávka p. ředitele R. Novotného a paní uč. J. Khásové v sále školy

 -  14. 2. Okresní kolo komorní hry souborů s převahou dechových nástrojů v Mělníku - klarinetové trio ze třídy p. ředitele R. Novotného, p. uč. T. Knapp členem odborné poroty

 - 19. 2. v 18:00 Koncert žáků hudebního a literárně-dramatického oboru v sále školy

 - 19. 3. krajské kolo komorní hry dechových souborů v Kladně – klarinetové trio ze třídy p. ředitele R. Novotného

 - 21. 3. kulturní dům Krakov v Praze 8, Jarní petrklíč - celostátní interpretační soutěž, klarinetové trio Maleček, Mišurec, Trpkoš ze třídy p. ředitele R. Novotného

  - 9. 4. v 18:00 Koncert klavírního oddělení v sále školy   

  - 21. 5. v 18:00 Absolventský koncert Vít Maleček - klarinet, Václav Mišurec - klarinet, Jiří Trpkoš - klarinet (žáci ze tř. p. ředitele R. Novotného, klavírní doprovod p. uč. J. Khásová), Ema Prošková - příčná flétna, Magdaléna Langšádlová - klavír (žákyně ze tř. p. uč. Jany Khásové)

   - 27.-29. 5. od 17:00 do 19:00 Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru, náhradní termín 20. 6. od 17:00 do 19:00 

   - 31. 5. Zájezd školního orchestru pod vedením p. učitele Novozámského do německého Radebergu

   - 10.-13. 6. od 13:00 do 18:00 Závěrečné postupové zkoušky, náhradní termín 17. 6. od 14:00

   - 18. 6. v 18:00 Závěrečný koncert žáků hudebního oboru v sále školy

   - 25. 6. v 18:00 třídní přehrávka třídy p. řed. R. Novotného v sále školy

4. Taneční obor

 - 27. a 29.5. od 17:00 do 19:00 v sále školy Talentové přijímací zkoušky (sportovní oděv i obuv)

-  31. 5. zájezdové vystoupení v německém Radebergu, doprovod p. uč. R. Sadirová     

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice