Naše akce ve 2. pololetí školního roku 2021/22:

1. Hudební obor 

 27. 1. Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu Kralupy n./Vl.

 1. 2. v 10:30 – výchovný koncert pro základní školy

 1. 2. Třídní přehrávka žáků p. uč. L. Pražské – akordeon, flétna, klavír

 15. 2. Školní kolo soutěže dechových nástrojů

 21. 2. Okresní kolo soutěže dechových nástrojů Mělník

 23. 2. Okresní kolo soutěže bicích nástrojů Mělník

 7. 3. Vystoupení k vítání občánků

 7. 3. Zahájení vernisáže ve Společenském domě (STP)

 14. 3. Jarní koncert v sále

 28. 3. Černobílý koncert – vystoupení žáků klavírního oddělení v sále

 4. 4.  Vystoupení k vítání občánků

 11. 4. Velikonoční koncert v sále

 12. 4. Třídní přehrávka žáků p. uč. M. Ležalové – kytara, flétna

 25. 4. Koncert učitelů ZUŠ

 16. 5. Májový koncert v sále

 16. 5. Vystoupení k vítání občánků

 22.-29. 5. Festival ZUŠ OPEN

 13. 6. Vystoupení k vítání občánků

 27. 6. Koncert „ Ahoj, prázdniny!“ v sále

 Přijímací talentové zkoušky:

 24. a 26. 5. (úterý a čtvrtek) 17:00-18:30 hod.
 7. a 9. 6. (úterý a čtvrtek) 17:00-18:30 hod.

 
2. Literárně-dramatický obor

   Celoroční projekt Poezie Ernsta Jandla a Daniila Charmse

   8. 3.   v 18:00     Pohádky a poezie - společné představení všech žáků LDO

   4. 4. Vystoupení k vítání občánků

   Duben – IV. ročník literární soutěže o Cenu Ivony Březinové

   24. 5. v 18:00 (úterý) představení Sněhurka a sedm trpaslíků, Zlatý kolovrat

   21. 6. v 18:00 (úterý) Závěrečné představení celého oboru

   Přijímací talentové zkoušky:

   6.-8. 6. (pondělí-středa) od 15:00 do 18:00
   15. 6. (středa) od 15.00 do 18.00

 

3. Výtvarný obor - oddělení paní uč. Novotné:

   Celoroční výtvarné projekty: CESTA, TVAR

   Výtvarná soutěž Pestrý svět - tvorba plastik, pořádá Neviditelná výstava a fond Krasohled

   Výtvarná soutěž O nejkrásnější Obraz pro Fenix

   Výtvarná soutěž ke Světovému dni luskounů - pořádá Magistrát hl. m. Prahy 

   Březen/duben 2022 - on-line výtvarná soutěž Čímtačára, téma Kouzlo 

   20.-23.6. - závěrečná výstava prací žáků obou oddělení spojená se Dnem otevřených dveří výtvarného ateliéru

   14., 15. a 16. června 16:00 – 17:30 hod. (přijímá žáky pro paní učitelku Ježkovou na vyučovací dny pondělí a úterý)

   Výtvarný obor - oddělení paní uč. Ježkové:

   Celoroční výtvarné projekty: KRAJINA, PAMĚŤ A LIDÉ 

   Soutěže budou doplněny dle aktuální nabídky

   Březen/duben 2022 - on-line výtvarná soutěž Čímtačára, téma Kouzlo 

   20.-23.6. - závěrečná výstava prací žáků obou oddělení spojená se Dnem otevřených dveří výtvarného ateliéru

   Přijímací talentové zkoušky:

   13. 6. (pondělí) 

 
4. Taneční obor

   12. 2. 2021 Král Severu - 5. ročník taneční soutěže duet a malých skupin - Teplice

   20. 2. Get Down - taneční soutěž sólistů - Praha

   9. 3. Okresní kolo soutěžní přehlídky tance - Společenský dům Neratovice

   2. 4. Choreografická soutěž, vyhlášená Czech Dance Organization - Praha

   3. 4. Tour choreografií - Kladno

   13. 5. Celostátní taneční soutěž - Brno 

   25. 5. Ukázková hodina Přípravného studia tanečního oboru ZUŠ Neratovice

   22.-29. 5. Festival ZUŠ OPEN - Praha, Neratovice 

   Červen - Dny otevřených dveří - Neratovice 

   Přijímací talentové zkoušky:  

   15. a 22. 6.  17:30-19:30 hod. 

   

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice