Naše akce ve školním roce 2022/2023:

 
1. Hudební obor
 
Talentové zkoušky pro školní rok 2023/2024 proběhnou 16. a 18. 5. 2023 od 17:00 do 18:30 a 6. 6. a 8. 6. 2023 od 17:00 do 18:30.
 
  1.     pololetí

19. 9.               Vítání občánků

24. 10.             Podzimní koncert

7. 11.               Koncert k 70. výročí školy

21. 11.             Černobílý koncert

6. 12.               Mikulášský koncert

19. 12.             Vánoční Nerapění

9. 1.                 Novoroční koncert

 

  1.     pololetí

20. 2.               Zimní koncert

13. 3.               Tematický koncert Příroda v hudbě

20. 3.               Jarní koncert

27. 3.               Klavírní koncert žáků R. Fričové a R. Fričové (ZUŠ Evy Randové)

3. 4.                 Velikonoční koncert

17. 4.               Absolventský koncert třídy R. Novotného

24. 4.               Absolventský koncert tříd V. Hálové a J. Khásové

9. 5.                 Koncert Malíčků

15. 5.               Májový koncert

16. a 18. 5       Talentové zkoušky (17:00-18:30)

22. 5.               Absolventský koncert tříd M. Ležalové a N. Moravové

23. 5.               Koncert ZUŠ OPEN

6. a 8. 6.          Talentové zkoušky (17:00-18:30) 

9. 6.                 Koncert pěveckého sboru Neravoices v Chlumíně

19. 6.               Koncert „Ahoj, prázdniny!“

 

2. Literárně-dramatický obor
 
Talentové zkoušky pro školní rok 2023/2024 proběhnou 6. 6. od 14:00 do 16:00, 7. 6. od 14:00 do 18:00 a 4. až 6. 9. 2023 od 14:00 do 18:00.
 
  1.     pololetí

Literání projekty k výročí tří českých básníků Jana Skácela, Aloise Mikulky a Jiřího Dědečka

7. 11. Koncert k 70. výročí školy

20. 12. Co zbylo z anděla - večer poezie a hudby

  1.     pololetí

13. 3. - Tematický koncert Příroda (moderování)

březen/duben - 5. ročník literární soutěže Ivony Březinové

25. 4. - představení Sněhová královna 

20. 6. - závěrečné představení Babička reloaded (Společenský dům)

 

3. Výtvarný obor 
 
Talentové zkoušky pro školní rok 2023/2024 proběhnou 6. a 13. 6. 2023 a 4. až 6. 9. 2023 od 14:00 do 18:00.
 
 
   Výtvarný obor - oddělení paní uč. Novotné:    

             1.      pololetí

Výtvarné projekty ŘEKA  a ARCHITEKTURA

Inspirace dílem umělců Kamila Lhotáka a Heleny Zmatlíkové - minivýstava k výročí narození

Výtvarná soutěž vyhlášená Českým svazem zahrádkářů na téma "Krása a zdraví ze zahrady"

Výtvarná soutěž vyhlášená Galerií PragueLOPArt na téma "Rybníky, jezera, řeky, moře"

             2.    pololetí                                                                                                                                                             

Výtvarný projekt SVĚTLO

Výstava výtvarných prací za 1. pololetí "projekt ŘEKA" na chodbě ZUŠ

Výtvarná soutěž "O nejkrásnější obraz pro Fénix"

Výtvarná soutěž "Čímtačára"

Závěrečná výstava všech výtvarných projektů 2022 - 23 v prostorách ZUŠ

+ výstava absolventských prací žáků 7. ročníku 1. stupně studia výtvarného oboru

     

  Výtvarný obor - oddělení paní uč. Ježkové:

1.      pololetí

Výtvarný projekt CESTA DO MINULOSTI

Soutěže:

Říjen 2022: Sladký život – Příběh kostky cukru. Dobrovická muzea, o.p.s.

Listopad 2022: Výstava žáků k výročí 70 let uměleckého školství v Neratovicích

Leden 2022: Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice - Tanec

Soutěže podle aktuální nabídky

                 2.      pololetí

Výtvarný projekt FAUNA a FLÓRA

Výtvarná soutěž BLÍZKO I DALEKO - 17. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže, Veletržní palác NG v Praze

Výtvarná soutěž ČÍMTAČÁRA - Na křídlech

Výstava prací k tematickému koncertu Volání divočiny

 

   Výtvarný obor - oddělení paní uč. Peterové:  

  1.      pololetí

Výtvarný projekt OD PRAVĚKU PO SOUČASNOST (pravěk – jeskynní malba, práce s keramikou; Egypt – kresba postav a hieroglyfy; gotika – gotický portrét, malba

temperou; renesance – studie portrétu, kopie kreseb a maleb; baroko – šerosvit, práce s perspektivou)

Představení a inspirace nejznámějšími umělci (Leonardo da Vinci, Botticelli, Caravaggio a další)

  1.      pololetí

Výtvarný projekt OD PRAVĚKU PO SOUČASNOST (umění 19. století, současné moderní umění)

Výtvarný projekt PŘÍRODA V UMĚNÍ – výstava prací k tematickému koncertu Volání divočiny

Představení a inspirace nejznámějšími umělci (A. Mucha, P. Picasso, A. Warhol a další)

 

4. Taneční obor  
 
Talentové zkoušky pro školní rok 2023/2024 proběhnou 4. až 7. 9. od 13:00 do 16:00 v sále ZUŠ.
 
  1.     pololetí

24. 9. 2022      -           Extraliga Sólo, Duo – Tábor

8. 10                -           Soutěž malých skupin – Praha

13. 11              -           Extraliga – Jablonec nad Nisou

19. 11              -           Get Down – taneční soutěž sólistů – Praha

20. 11              -           Tour Choreografií – Olomouc

27. 11              -           Celostátní taneční soutěž – Brno

Výroba tanečního oblečení

Příprava vánočních dárků

14. 1. 2023      -           Celorepubliková taneční soutěž – Brno

                      -           Find Your Self – taneční soutěž 2 vs 2 – Praha

  1. pololetí

11. 2                -           Král Severu vol. 6 – taneční soutěž pro skupiny a dueta – Teplice

13. 3                -           Tematický koncert všech oborů ZUŠ Neratovice

15. 4                -           Soutěžní tvorba, vyhlášená Czech Dance Organization – Praha

16. 4                -           Středočeský kraj, Regionální kolo tanečních formací – Kladno

29. 4 – 1. 5       -           Mistrovství Čech – choreografie – Praha

12. – 14. 5        -           Celostátní taneční soutěž – Brno

17. 5                -           Ukázková hodina PS TO – Neratovice

25. 5                -           Open ZUŠ – Praha, Neratovice

4. 6                  -           Zahradní slavnost – Neratovice

30. 6                -           Vysvědčení TO – Neratovice

   

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice