Základní umělecká škola Neratovice

 

Naše akce v 2. pololetí školního roku 2019/20:

 
1. Výtvarný obor
    - výtvarné projekty: Čas, Barva, Papír  
    - únor-duben: výzdoba ZUŠ - malba velkých obrazů
    - květen: ZUŠ Open 2020 - otevřená výtvarná dílna pro veřejnost
    - 22.-25. června denně od 13:00 do 17:30 - závěrečná výstava výtvarných prací
    - přijímací zkoušky napříští školní rok: 3. - 4 . června od 16:00 do 17:30 v učebně č. 19
 
2. Literárně-dramatický obor
    - projekt: americká poezie 20. století 
    - 24. 2. pololetní koncert: pásmo dětské poezie 
    - 23. 3. jarní koncert (pásmo z poezie Shela Silversteina, pásmo poezie Beat Generation)
    - 17. 6. v 18:00 ve Společenském domě Neratovice: závěrečné představení Babička Reloaded
    - přijímací zkoušky na příští školní rok: 1. - 2. června od 16:00 do 17:30 v učebně č. 20
 
3. Hudební obor
    - 18. 2. od 10:00 okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír, sál školy
 
4. Taneční obor
 
 
 

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice