Základní umělecká škola Neratovice

 

Naše akce v 1. pololetí školního roku 2019/20:

 
1. Výtvarný obor
    - výtvarné projekty: Čas, Barva, Papír, Báje a pověsti
    - září: výzdoba prostorů školy a učeben hudebního oboru po rekonstrukci (zasklené obrazy)
    - říjen: podzimní mandala klidu a míru - skládání sebraných přírodnin na ploše před školou (II. ročník)
    - listopad: výtvarná soutěž vyhlášená ZUŠ Mladá Boleslav "Sladký život" k 10. výročí otevření Dobrovických muzeí
    - prosinec: nástěnný kalendář na rok 2020, vánoční výzdoba školy, zdobení vánočního stromku 
                    v Domě Kněžny Emmy
  
2. Literárně-dramatický obor
    - projekt: americká poezie 20. století (Langston Hughes, Beat Generation, Bob Dylan, Shel Silverstein)
    - 19. 11. v 18:00 3x z americké poezie - Podzimní koncert
    - 10. 12. v 9:00 a 10:30 Vánoční sen - výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ 
    - 17. 12. ve 14:00 Vánoční sen - koncert pro seniory, sál školy 
    - 17. 12. v 18:00 Vánoční sen - Vánoční koncert, sál školy
 
3. Hudební obor
    - 19. 11. v 18:00 Podzimní koncert, sál školy 
    - 10. 12. v 9:00 a 10:30 výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ 
    - 17. 12. ve 14:00 koncert pro seniory, sál školy 
    - 17. 12. v 18:00 Vánoční koncert, sál školy 
    - leden–únor 2020 třídní přehrávky, termíny budou upřesněny 
    - 28. 1. v 18:00 Černobílý večer – koncert klavírního oddělení, sál školy 
    - 18. 2. od 10:00 okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír, sál školy
 
4. Taneční obor
    - 11. 12. v 15:20 ukázková hodina ve školním sále


Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice