Naše akce v 1. pololetí školního roku 2022/3:

1. Hudební obor

 19. 9.   Vítání občánků

 24. 10. Podzimní koncert

 7. 11.   Koncert k 70. výročí školy

 21. 11. Černobílý koncert

 6. 12.   Mikulášský koncert

 19. 12. Vánoční Nerapění

 9. 1.     Novoroční koncert

 16. 1.   Koncert na počest

 

2. Literárně-dramatický obor

 Literání projekty k výročí tří českých básníků Jana Skácela, Aloise Mikulky a Jiřího Dědečka  

 

3. Výtvarný obor - oddělení paní uč. Novotné:
    

Výtvarné projekty ŘEKA  a ARCHITEKTURA

Inspirace dílem umělců Kamila Lhotáka a Heleny Zmatlíkové - minivýstava k výročí narození

Výtvarná soutěž vyhlášená Českým svazem zahrádkářů na téma "Krása a zdraví ze zahrady"

Výtvarná soutěž vyhlášená Galerií PragueLOPArt na téma "Rybníky, jezera, řeky, moře"

     

   Výtvarný obor - oddělení paní uč. Ježkové:

   Výtvarný obor - oddělení paní uč. Peterové:  

 
4. Taneční obor

  

   

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice