Základní umělecká škola Neratovice

 Výtvarný obor

Vyučovacími předměty ve výtvarném oboru jsou plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová tvorba a akční tvorba a výtvarná kultura. Za těmito názvy se skrývají klasické výtvarné techniky, kresba a malba, grafické techniky, a zejména výuka keramiky a modelování. Učební osnovy pro výtvarný obor jsou natolik pružné, že umožňují každému žáku najít nejbližší formu výtvarného vyjádření.

Úkolem výtvarného oboru na naší Základní umělecké škole je osvojení různých výtvarných technik, poznávání výtvarného řádu a kultury v dějinách lidstva. Žáci během studia získávají schopnost vyjádření vlastních pocitů a emocí a nalézají v materiálu a nástroji pomocníka ke svobodné tvorbě. Výtvarné řady, nebo větší projekty na dané téma obsahují všechny vyučovací předměty a zároveň zapojují žáky i pedagoga do kolektivní práce. Při výtvarné činnosti si děti rozvíjejí fantazii, samostatnost, sebevědomí, ale hlavně jim obor přináší radost ze hry a uvolnění.

    Školní rok 2018/19
      výtvarné projekty: 
    - kámen, 
    - rostlina, 
    - linie, 
    - slovo-znak-symbol
     

      Další akce:    

      - Podzimní mandala míru  - 
      relaxační skládání přírodních materiálů do kruhu před budovou školy s přizváním veřejnosti.
      - Výzdoba koncertního sálu ZUŠ výtvarnými pracemi na koncert k výročí založení Československa v roce 1918
      - Zdobení vánočního stromu v Domě Kněžny Emmy v Neratovicích
      - Vydání kalendáře pro rok 2019 s fotografiemi výtvarných prací žáků.  

    Slavnostní vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru se uskuteční v pondělí 17. 6. 2019 v 17:30.

Vyučující: 

Libuše Novotná

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice