Výtvarný obor

AKTUÁLNĚ: Tradiční slavnostní vernisáž výtvarného oboru pod vedením paní učitelky Libuše Novotné se letos uskutečnila v pondělí 18. 6. 2018 v prostorách ZUŠ.

Vyučovacími předměty ve výtvarném oboru jsou plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová tvorba a akční tvorba a výtvarná kultura. Za těmito názvy se skrývají klasické výtvarné techniky, kresba a malba, grafické techniky, a zejména výuka keramiky a modelování. Učební osnovy pro výtvarný obor jsou natolik pružné, že umožňují každému žáku najít nejbližší formu výtvarného vyjádření.

Úkolem výtvarného oboru na naší Základní umělecké škole je osvojení různých výtvarných technik, poznávání výtvarného řádu a kultury v dějinách lidstva. Žáci během studia získávají schopnost vyjádření vlastních pocitů a emocí a nalézají v materiálu a nástroji pomocníka ke svobodné tvorbě. Výtvarné řady, nebo větší projekty na dané téma obsahují všechny vyučovací předměty a zároveň zapojují žáky i pedagoga do kolektivní práce. Při výtvarné činnosti si děti rozvíjejí fantazii, samostatnost, sebevědomí, ale hlavně jim obor přináší radost ze hry a uvolnění.

Vyučující: 

Libuše Novotná