Základní umělecká škola Neratovice

 Výtvarný obor

Úkolem výtvarného oboru je osvojení různých výtvarných technik, poznávání výtvarného řádu a kultury v dějinách lidstva. Žáci během studia získávají schopnost vyjádření vlastních pocitů a emocí a nalézají v materiálu a nástroji pomocníka ke svobodné tvorbě. Výtvarné řady, nebo větší projekty na dané téma obsahují všechny vyučovací předměty a zároveň zapojují žáky i pedagoga do kolektivní práce. Při výtvarné činnosti si děti rozvíjejí fantazii, samostatnost, sebevědomí, ale hlavně jim obor přináší radost z vlastní tvorby a uvolnění.

   Školní rok 2019/20
   výtvarné projekty: Čas, Barva, Papír, Báje a pověsti
   září: výzdoba prostorů školy a učeben hudebního oboru po rekonstrukci (zasklené obrazy)
   říjen: podzimní mandala klidu a míru - skládání sebraných přírodnin na ploše před školou (II. ročník)
   listopad: výtvarná soutěž vyhlášená ZUŠ Mladá Boleslav "Sladký život" k 10. výročí otevření Dobrovických muzeí
   prosinec: vydání kalendáře s pracemi žáků výtvarného oboru pro rok 2020, vánoční výzdoba školy, zdobení vánočního stromku v Domě Kněžny Emmy

Vyučující: 

Libuše Novotná

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice