Výtvarný obor

Úkolem výtvarného oboru je osvojení různých výtvarných technik, poznávání výtvarného řádu a kultury v dějinách lidstva. Žáci během studia získávají schopnost vyjádření vlastních pocitů a emocí a nalézají v materiálu a nástroji pomocníka ke svobodné tvorbě. Výtvarné řady, nebo větší projekty na dané téma obsahují všechny vyučovací předměty a zároveň zapojují žáky i pedagoga do kolektivní práce. Při výtvarné činnosti si děti rozvíjejí fantazii, samostatnost, sebevědomí, ale hlavně jim obor přináší radost z vlastní tvorby a uvolnění.

Talentové zkoušky na školní rok 2021/22 se uskuteční v přízemí v učebně č. 19 v těchto termínech: 
 - paní učitelka Ježková - 7. 6. a 14. 6. od 16:30-18:30 
 - paní učitelka Novotná - 17., 23. a 24. 6. od 16:00-18:00
   Zájemci si přinesou tři obrázky vytvořené libovolnou technikou.

Vyučující: 

Libuše Novotná

Alena Ježková

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice