Základní umělecká škola Neratovice

 Výtvarný obor

Úkolem výtvarného oboru je osvojení různých výtvarných technik, poznávání výtvarného řádu a kultury v dějinách lidstva. Žáci během studia získávají schopnost vyjádření vlastních pocitů a emocí a nalézají v materiálu a nástroji pomocníka ke svobodné tvorbě. Výtvarné řady, nebo větší projekty na dané téma obsahují všechny vyučovací předměty a zároveň zapojují žáky i pedagoga do kolektivní práce. Při výtvarné činnosti si děti rozvíjejí fantazii, samostatnost, sebevědomí, ale hlavně jim obor přináší radost z vlastní tvorby a uvolnění.

    Školní rok 2018/19
      výtvarné projekty: 
      kámen, rostlina, linie, slovo-znak-symbol  

     Další akce:    

      - Podzimní mandala míru  - 
        relaxační skládání přírodních materiálů do kruhu před budovou školy s přizváním veřejnosti.
      - výzdoba zastávek veřejné dopravy
      - výzdoba koncertního sálu ZUŠ výtvarnými pracemi na koncert k výročí založení republiky 
      - výzdoba koncertního sálu ZUŠ a společných prostor školy na vánoční koncerty
      - zdobení vánočního stromu v Domě Kněžny Emmy v Neratovicích, na náměstí a před budovou školy 
      - vydání kalendáře pro rok 2019 s fotografiemi výtvarných prací žáků.  

    Slavnostní vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru se uskuteční v pondělí 17. 6. 2019 v 17:30.

Vyučující: 

Libuše Novotná

Vyhledávání

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Základní umělecká škola - Neratovice